Quạt hơi nước

Quạt hơi nước là một sản phẩm mới độc đáo trên thị trường. Với ưu điểm kết hợp được những tính năng nổi bậtt của quạt và máy lạnh, quạt hơi nước được dự đoán sẽ là thiết bị thay thế tốt nhất cho máy điều hòa.